Eind 2018, begin 2019 is het stichtingsbestuur helaas tot de conclusie moeten komen, dat uitvoering van het project om verschillende redenen niet haalbaar is. In de bestuursvergadering van 28 maart 2019 is dan ook besloten om verdere uitvoering van het project en alle hiermee samenhangende opdrachten en activiteiten voor onbepaalde tijd op te schorten.

Terugbrengen oorspronkelijk rugwerk

November 2016 heeft de stichting het voornemen kenbaar gemaakt om te komen tot het terugbrengen van het in 1866 vergane rugwerk. Dit is immers heden ten dage geen corebusiness van een parochie.

De leek kan denken ‘Hoezo, waarom, dit kerkorgel klinkt al als een klok.’ Dan krijgt deze leek hier een lekenantwoord, nee twee antwoorden, de een informatief de ander als eyeopener. Een rugwerk, ook wel rugpositief genoemd  is als afzonderlijk orgelwerk (achter de rug van de organist, iets onder en naar voren van de grote orgelkast) een kleinere weergave, van het hoofdwerk met een eigen klankkleur. Denk vervolgens aan een oratorium als de Mattheus-passion van J.S. Bach. Elke vergelijking gaat krom. Maar hier zingt het koor de koralen en koorgedeeltes, de recitatieven en aria’s laat men aan solisten over. Bij het orgel dient hiertoe het rugwerk.