Restauratie-berichten

In 1971 wordt de Sint-Elisabethkerk gesloten vanwege de zeer slechte toestand waarin de kerk op dat moment verkeert. In de daarop volgende periode van 10 jaar dient de kapel van de Wijnberg op het terrein van het instituut voor blinden en slechtzienden aan de Sint-Elisabethstraat als vervangende kerkruimte.

Het duurt nog enkele jaren alvorens plannen tot restauratie en herstel van de kerk ten uitvoer gebracht worden. Vanaf 1974 wordt de kerk ingrijpend gerestaureerd. Op 19 november 1981 wordt in aanwezigheid van prinses Margriet de restauratie voor afgerond verklaard en is de kerk weer voor het publiek toegankelijk. Enkele dagen later – zondag 22 november – wordt, in aanwezigheid van bisschop Bluijssen, de kerk weer voor het eerst gebruikt voor de eredienst.

Tijdens de restauratie is – onder auspiciën van de Stichting Restauratiefonds Sint-Elisabethkerk – een serie Restauratie-berichten uitgegeven. Deze serie, 12 bulletins in getal, schetsen een mooie doorsnede van de kerk als godshuis, cultuurobject en als drager van een lange en interessante geschiedenis. De bulletins laten ook zien welke enorme inzet gepleegd is om de kerk tot haar volle glorie te laten komen.

De restauratie-berichten zijn niet meer op papier verkrijgbaar. Echter, de techniek van vandaag de dag maakt het mogelijk om de informatie op vrij eenvoudige wijze digitaal weer beschikbaar te stellen.

Hieronder worden de restauratie-berichten uit de jaren ’70 van de vorige eeuw als pdf-bestand (compact formaat) beschikbaar gesteld.

Informatiebulletin 1 – Het leven van Elisabeth
Informatiebulletin 2 – De Sint-Elisabethskerk in de steigers
Informatiebulletin 3 – De Sint-Elisabethskerk in het stadsbeeld
Informatiebulletin 4 – De beeldenschat van de Sint-Elisabethskerk
Informatiebulletin 5 – De waarde van de Sint-Elisabethskerk
Informatiebulletin 6 – Restauratie beelden Sint-Elisabeth Grave
Informatiebulletin 7 – De zuidgevel van de Sint-Elisabethskerk te Grave
Informatiebulletin 8 – De opgravingen in en om de Sint-Elisabethskerk
Informatiebulletin 9 – Grafzerken in en om de Sint-Elisabethskerk te Grave
Informatiebulletin 10 – Het orgel in de Sint-Elisabethskerk
Informatiebulletin 11 – Altaar, communiebank, preekstoel en biechtstoelen in de Sint-Elisabethskerk
Informatiebulletin 12 – Restauratie-Varia van de Sint-Elisabethskerk