Lood en leien

In de periode 2015-2020 is uitvoering gegeven aan het eerste zesjarige instandhoudingsplan. Daarbij is aansluiting gezocht bij de gewijzigde (subsidie)regelgeving van de Rijksoverheid.

In samenspraak met Monumentenwacht Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de prioriteiten bepaald: de noordgevel zou (deels) opnieuw gevoegd worden en ook stond onderhoud aan daken en goten op de rol.

Wie de kerk goed in ogenschouw neemt, realiseert zich niet alleen dat het werk altijd op grote hoogte plaatsvindt, maar dat daardoor ook veel van de kosten gaat zitten in steigerbouw en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Lood en leien zijn misschien wel de meest in het oog springende materialen als het gaat om de buitenkant van de kerk. En dat is ook nu niet anders: 270 m2 leien zijn vervangen, meer dan 550 kilo lood is gebruikt. En ook zijn enkele tientallen strekkende meters dakgoten vervangen. Dit alles zorgt ervoor dat de kerk voor de komende jaren wind- en waterdicht is en blijft.

Intussen blijkt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de conditie van de vieringtoren veel minder te zijn geworden. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt dan ook besloten om het voegwerk aan de noord-gevel achterwege te laten en in plaats hiervan de vieringtoren te restaureren en – nu daar toch de steiger geplaatst moet worden – een onderliggend dakvlak (80 m2) eveneens van nieuwe leien te voorzien.

Het ambacht van leidekker: werk van hoog niveau