De kerk is nooit af !

Kerken werden voor de eeuwigheid gebouwd, luidde het vroeger. De Sint-Elisabethkerk is daar misschien ook wel een voorbeeld van. Kerken werden vroeger vaak niet in een keer gebouwd, er gingen soms generaties overheen alvorens de bouw gereed was. Vaak zijn dan ook verschillende bouwstijlen in een en hetzelfde gebouw te ontdekken.

Gebouwd voor de eeuwigheid of niet, onderhoud zal altijd nodig zijn. Net als een woning die regelmatig onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor de kerk. De kerk is nooit af.

De stichting is in 1972 opgericht en stelde zich ten doel om de kerk voor de gemeenschap te behouden en veilig te stellen door de kerk waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het toentertijd geformuleerde doel is nog steeds uitgangspunt voor het handelen van de stichting. Intussen al meer dan 50 jaar ‘voor de kerk in het hart van de stad‘.

Deze pagina’s laten zien wat er in de loop der tijden door de stichting, danwel door de stichting in samenwerking met andere partijen, is gedaan om de kerk te bewaren voor de toekomstige generaties, te bewaren voor de eeuwigheid.