Misschien denkt u er wel eens aan om de stichting in uw testament op te nemen? Eigenlijk is dat helemaal geen gek idee. De Sint-Elisabethkerk is een kerk met een eeuwenoude geschiedenis. Onze voorouders hebben de kerk gebouwd en nagelaten aan ons. Wij zijn hun erfgenamen. Door de stichting in uw testament op te nemen, helpt u op een bijzondere wijze mee aan het doorgeven van de kerk aan de na ons komende generaties…


Alle steun is welkom. Dus, wat u aan de stichting wilt nalaten, bepaalt u helemaal zelf. Omdat de stichting door de belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de stichting geen erfbelasting af te dragen. Uw nalatenschap aan de stichting komt dan ook volledig ten goede aan het behoud van de Sint-Elisabethkerk. Als u de stichting in uw testament wilt opnemen, dan kan dat op de volgende manieren:

Een vast bedrag
Met een legaat laat u een vast bedrag of bepaalde goederen na aan de stichting. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld over de erfgenamen zoals kinderen, familieleden of vrienden.

Als enig erfgenaam
U kunt de stichting ook als enig erfgenaam benoemen als wilt dat uw volledige nalatenschap ten goede moet komen aan de stichting.

Als mede-erfgenaam
U kunt in uw testament ook een aantal erfgenamen benoemen waar de stichting er één van is. U bepaalt zelf hoe de nalatenschap over erfgenamen verdeeld wordt.


Notaris
Een testament is alleen rechtsgeldig indien u deze heeft laten opstellen door een notaris.

Juiste tenaamstelling
Als u de stichting opneemt in uw testament is het belangrijk om de juiste tenaamstelling aan te houden:
…    Stichting Restauratie Sint-Elisabetherk Grave
…    gevestigd te Grave
…    postadres Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave
…    IBAN-rekeningnummer NL22 RABO 0117 1018 42
…    ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41080325


Liever geven bij leven ?
Kijkt u dan naar de mogelijkheden op de pagina Donatie of gift.