Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen omdat de stichting door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze erkenning dateert van 1 januari 2008. Het bij de erkenning behorende fiscaal nummer (RSIN) is 810860399. Met ingang van 1 januari 2012 is de stichting een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.


Er zijn op dit moment drie manieren om ons rechtstreeks financieel te steunen. We leggen het u hierna graag uit.
Bij het doen van uw donatie of gift kun u hieraan nog een expliciet doel ‘onderhoud‘ of ‘orgel‘ geven. U oormerkt daarmee uw donatie. Vult u niets in dan gaan we ervan uit dat uw bijdrage is bedoeld voor het onderhoud van de kerk.


Eenmalige gift per bank (belastingvoordeel)
U kunt uw donatie rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0117 1018 42 ten name van Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave. Als u uw bijdrage heeft overgemaakt willen wij u daarvoor graag persoonlijk bedanken. Vergeet u dan ook niet bij de overschrijving uw adres en postcode te vermelden.

Periodieke gift per bank (extra belastingvoordeel)
Als u de stichting minimaal vijf jaar steunt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Wel moet dan vooraf de periodieke schenking vastgelegd worden in een overeenkomst. Daarvoor is een digitaal formulier beschikbaar, dat u direct kunt downloaden van de site van de Belastingdienst. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, neemt u dan s.v.p. contact op met de secretaris/penningmeester van de stichting.

Hoe werkt het belastingvoordeel?
Hoe u in de praktijk gebruik kunt maken van het belastingvoordeel wordt verder uiteengezet op de pagina Belastingvoordeel.


Doneren via de collectebus in de kerk
Uw bijdrage kunt u ook tijdens uw bezoek aan de kerk doneren in een van de collectebussen in de kerk. Graag laten wij ook hier de keuze aan u om uw gift in de bus een expliciete bestemming te geven. De collectebussen vindt u bij binnenkomst in de kerk; in de dagkapel aan de Marktzijde en bij de hoofd-ingang aan het Domplein.

Dank u wel !