Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave
Maurice Roefs, secretaris/penningmeester
Johan Graaf van Hornestraat 1
5361 KX  GRAVE

Telefoon: 0486 – 47 32 54
(op werkdagen tussen 18:00 en 20:00 uur)

E-mail: reg@st-elisabethkerk.nl