De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat op dit moment bestaat uit vijf personen. Twee zetels in het bestuur zijn gereserveerd voor afgevaardigden van het gemeentebestuur van Grave (per 1 januari 2022 de gemeente Land van Cuijk als rechtsopvolger) en van het bestuur van de parochie Grave.

Het huidige bestuur bestaat uit:
– Hansko Broeksteeg, voorzitter
– Maurice Roefs, secretaris/penningmeester
– Lambèrt van Genugten, bestuurslid (namens kerkbestuur)
– Frank Haans, bestuurslid
– Bert van de Lockant, bestuurslid/2e penningmeester
– Peer van de Weem, bestuurslid

Bestuursleden en vrijwilligers van stichting REG ontvangen voor hun activiteiten op het terrein van bestuur, beheer, onderhoud, fondsenwerving, communicatie en educatie geen beloning, zoals terug te lezen in de jaarlijkse verantwoording.  De stichting kent zelf evenmin medewerkers in een of ander dienstverband.

Artikel 6 van de statuten bepaalt dat er een rooster van aftreden is. Overeenkomstig artikel 7 van het bestuursreglement geldt het navolgende rooster:
– 1 januari 2025 – Maurice Roefs
– 1 mei 2025 – Frank Haans
– 1 januari 2026 – Bert van de Lockant
– 31 januari 2027 – Peer van de Weem
– 31 mei 2027 – Hansko Broeksteeg
– 31 december 2027 – Lambèrt van Genugten

 

Update: afvaardiging gemeente in bestuur beëindigd

In 2022 heeft de gemeente Land van Cuijk besloten om afstand te doen van de haar toekomende kwaliteitszetel in het stichtingbestuur. De jarenlange relatie die de stichting met de voormalige gemeente Grave had wordt daarmee niet meer voortgezet. Medio 2023 heeft het gemeentebestuur zijn eerdere besluit schriftelijk bevestigd. De formele afwikkeling van een en ander zal plaatsvinden bij de eerstkomende aanpassing van de statuten.