De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat op dit moment bestaat uit vijf personen. Twee zetels in het bestuur zijn gereserveerd voor afgevaardigden van het gemeentebestuur van Grave (per 1 januari 2022 de gemeente Land van Cuijk als rechtsopvolger) en van het bestuur van de parochie Grave.

Het huidige bestuur bestaat uit:
– Jacques van Geest, voorzitter
– Maurice Roefs, secretaris/penningmeester
– Frank Haans, bestuurslid
– Bert van de Lockant, bestuurslid/2e penningmeester
– Pieter van de Ven, bestuurslid (afgevaardigde parochie)
– Ben Peters, bestuurslid (afgevaardigde gemeentebestuur)

Bestuursleden en vrijwilligers van stichting REG ontvangen voor hun activiteiten op het terrein van bestuur, beheer, onderhoud, fondsenwerving, communicatie en educatie geen beloning, zoals terug te lezen in de jaarlijkse verantwoording.  De stichting kent zelf evenmin medewerkers in een of ander dienstverband.

Artikel 6 van de statuten bepaalt dat er een rooster van aftreden is. Overeenkomstig artikel 7 van het bestuursreglement geldt het navolgende rooster:
– 1 januari 2023 – Jacques van Geest
– 1 januari 2024 – Ben Peters
– 1 januari 2025 – Maurice Roefs
– 1 mei 2025 – Frank Haans
– 1 januari 2026 – Bert van de Lockant / Pieter van de Ven