Beleidsplan 2023-2027

De Canon van Grave leert, dat in het midden van de dertiende eeuw een eerste bakstenen kerkje met toren in laat-romaanse stijl is gebouwd ter ere van Sint-Elisabeth. De Sint-Elisabethkerk kent een bewogen geschiedenis. De geschiedenis laat zien, dat er behalve tijden van bloei ook tijden zijn geweest waarin het voortbestaan van de kerk niet altijd vanzelfsprekend was, zowel materieel als immaterieel. Ook de toekomst is wat dat betreft onzeker.

Deze halve kruiskerk maakt met haar karakteristieke spits Grave in wijde omtrek en vanuit alle windstreken herkenbaar. Stad en kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien geen eeuwigdurende garantie voor behoud, maar één ding is zeker: de stad kan niet zonder de kerk én de kerk niet zonder de stad.

De geloofstraditie staat onder druk, maar zeven eeuwen geloofsgeschiedenis worden niet zomaar uitgevlakt. Een kerk gebouwd voor de eeuwigheid, zoals het vroeger luidde. Vanzelfsprekend is het niet. Het is de vaste overtuiging van de stichting dat, zoals in vroeger tijden een beroep gedaan mocht worden op mensen, ook nu en de nabije toekomst niet tevergeefs een beroep zal worden gedaan op de huidige én toekomstige generaties om de kerk blijvend te bewaren.

In het Beleidsplan_2023-2027 zijn de missie en de doelstellingen die daarbij horen omschreven.