De Belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Met ingang van 1 januari 2012 is de stichting een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Op welke wijze u de stichting bij haar werk kunt steunen, leest u verder op de pagina ‘Steun ons‘.

Er gelden (wettelijke) voorwaarden voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. De voorwaarden zien onder meer toe op het bieden van transparantie over het doen en laten van de stichting. Dat gebeurt door de verstrekking van informatie via het internet. Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave voldoet met deze website aan deze eisen. Hieronder volgt een opsomming van de te publiceren informatie alsook een verwijzing naar deze informatie.

Ten aanzien van de laatste bullit, is een ‘grote ANBI’ vanaf 1 januari 2021 verplicht bij de publicatie van haar jaarlijkse financiële verantwoording gebruik te maken van standaardformulieren. Voor andere ANBI’s is het gebruik van standaardformulieren niet verplicht, maar wordt vanuit de belastingdienst wel geadviseerd hiervan gebruik te maken. De stichting volgt dit advies met ingang van de verantwoording over 2020.