Sint-Elisabethkerk behoort tot de top 100 van Brabant én Nederland

.

De Sint-Elisabethkerk is een kerk die gerekend wordt tot de 100 mooiste kerken van Noord-Brabant.

En daarnaast ook landelijk hoog gewaardeerd wordt vanwege haar interieur en daardoor een prominente plaats heeft gekregen in het boek Kerkinterieurs in Nederland.

.

.

.

..

Alessandro Pasqualini: Italiaanse renaissance?

Tijdens de restauratie in 1971-1981 krijgt de zuidgevel van de kerk speciale aandacht.

Die zou uit 1535 dateren en het werk zijn van Alessandro Pasqualini, een beroemde Italiaanse architect die in dienst was van Floris van Egmond.

De kerk van Grave dankt er – in kringen van bouwhistorici – haar bekendheid aan. Maar in bewaard gebleven bouw- en kerkrekeningen komt hij helemaal niet voor. De zuidgevel is bovendien pas rond 1565 gebouwd en in 1739 ingrijpend gerestaureerd. De gevel is heel mooi, maar niet het werk van Pasqualini zelf. Hij is zeker wel in Pasqualini’s stijl.

Bron tekst: Canon van Grave (2012)

.

.

Stad aan de Maas: hoog geschouderde kerk

In 1960 verscheen het boek ‘Stad aan de Maas’ van de hand van Antoon Coolen.

In 1990 diende het boek als basis voor de miniserie ‘De Brug’ die werd uitgezonden door de KRO.

Het verhaal in deze roman – waarbij feiten en fictie dooreenlopen – speelt zich af in Grave. In het eerste hoofdstuk van het boek, wordt het silhouet van de stad beschreven:

Maar hoog boven de daken uit hieven zich het koor en de kruisbeuk van de vroegere kathedraal; die resten hadden mét de vesting de eeuwen getrotseerd. Al van heel ver stroomopwaarts op de Maas en heel ver stroomafwaarts en van overal langs de dijkwegen in het wijde polderland zag je in het beeld van het stadje dat opdoemen van die hoog geschouderde kerk.”

De Sint-Elisabethkerk, zichtbaar van heinde en verre, in vroeger tijden. Onveranderd is ook de kerk vandaag de dag nog steeds beeldbepalend voor Grave.