Terug naar pagina Donatie of gift

Culturele ANBI: 25% extra belastingvoordeel
De stichting is een culturele ANBI. Een gift aan de stichting mag in de aangifte voor de inkomstenbelasting dan ook verhoogd worden met 25%. Een gift van bijvoorbeeld €100 aan de stichting wordt dan in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen worden als een gift van €125. Voor deze verhoging geldt wel een maximum van €1.250. Het maakt voor de verhoging met 25% niet uit of het een gewone gift betreft of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften (zie hierna) gelden wel een drempelbedrag en een maximum. De verhoging telt niet meer voor de berekening van het maximum voor gewone giften.


Periodieke gift
Voldoet de gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift in mindering brengen bij de aangifte voor de inkomsten-belasting.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Door het doen van een periodieke gift kan dus een fors belasting-voordeel behaald worden. Deze is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en kan oplopen tot zelfs (bijna) 52%.

Een rekenvoorbeeld bij een belastingtarief van 37,10% (tarief 2021)
U steunt de stichting met een periodieke schenking van €500 per jaar. Door de culturele ANBI-status wordt de giftaftrek voor de inkomstenbelasting verhoogd met 25% tot €625 per jaar. Het belastingvoordeel is (afgerond) €255.

Gift € 500
Bedrag verhoging ANBI-status € 125
Drempel nvt
Bedrag aan giften in aangifte € 625
Belastingvoordeel (37,10% x €625) € 231

Het uiteindelijk voor de gift van €500 netto betaalde bedrag is daarmee €269 (= €500 minus het belastingvoordeel van €231 = €269).

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om ook het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het behoud van de Sint-Elisabethkerk. Hoe gaat dat in de praktijk?
In het bovenstaande voorbeeld wordt bijvoorbeeld het bedrag van de periodieke gift verhoogd naar €1.000. Door de verhoogde gift is namelijk ook sprake van een hoger belastingvoordeel. Met dat extra belastingvoordeel financiert u de meerkosten van €500. Was de gift van €500 eerst een bruto-bedrag, in de nieuwe situatie is de gift van €500 een netto-bedrag.

Gift € 1.000
Bedrag verhoging ANBI-status € 250
Drempel nvt
Bedrag aan giften in aangifte € 1.250
Belastingvoordeel (37,10% x €844) € 463

Het uiteindelijk voor de gift van €1.000 netto betaalde bedrag is daarmee €537 (= €1.000 minus het belastingvoordeel van €463 = €537).
Hoe hoger de gift, des te meer effect ook ‘de culturele ANBI-bonus‘ van 25% heeft. U heeft weliswaar geen eigen persoonlijk belastingvoordeel meer, maar op deze wijze helpt u de stichting ‘dubbel en dwars’ in haar werk om de Sint-Elisabethkerk te behouden voor toekomstige generaties !


Gewone gift
Voldoet de gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift in mindering worden gebracht bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften (zie hierna).

Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60. Wat u meer aan gewone giften doet dan dit drempelbedrag, mag u in mindering brengen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het drempel-inkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder eventuele persoonsgebonden aftrek. Voor aftrek van gewone giften geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap, dienen de drempelinkomens van de fiscale partners opgeteld te worden.

Een rekenvoorbeeld bij een belastingtarief van 37,10% (tarief 2021)
Uw drempelinkomen is €35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan €350 (1% van €35.000) en uw maximale aftrek is €3.500 (10% van €35.000).
U steunt de stichting met een schenking van €500. Door de culturele ANBI-status wordt de giftaftrek voor de inkomstenbelasting verhoogd met 25% tot €625 per jaar. Deze gift kost u per saldo (afgerond) €388.

Gift € 500
Bedrag verhoging ANBI-status € 125
Drempel € 350
Bedrag aan giften in aangifte € 275
Belastingvoordeel (37,10% x €275) € 102

Het uiteindelijk voor de gift van €500 netto betaalde bedrag is daarmee €398 (= €500 minus het belastingvoordeel van €102 = € 398).

Ook bij een gewone gift kunt u er voor kiezen om ook het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het behoud van de Sint-Elisabethkerk.
In het bovenstaande voorbeeld wordt bijvoorbeeld het bedrag van de gift verhoogd naar €725. Door de verhoogde gift is namelijk ook sprake van een hoger belastingvoordeel. Met dat extra belastingvoordeel financiert u de meerkosten van €500. Was de gift van €500 eerst een bruto-bedrag, in de nieuwe situatie is de gift van €500 een netto-bedrag.

Gift € 725
Bedrag verhoging ANBI-status € 181
Drempel € 350
Bedrag aan giften in aangifte € 556
Belastingvoordeel (37,10% x €556) € 206

Het uiteindelijk voor de gift van €725 netto betaalde bedrag is daarmee €519 (= €725 minus het belastingvoordeel van €206 = €519).
Ook hier werkt de ‘de culturele ANBI-bonus‘ van 25%; het effect is minder groot vanwege de toepassing van het drempelbedrag. Maar, ook hier geldt dat u de stichting een extra steun in de rug geeft bij het behoud van de Sint-Elisabethkerk.


Site belastingdienst
Praktische informatie voor het doen van giften aan goede doelen op basis van actuele wetgeving leest u op de site van de belastingdienst.