Wijziging bestuursreglement

In de bestuursvergadering van 22 februari 2024 is besloten tot een aanpassing van het bestuursreglement.

De aanpassing is het gevolg van het besluit van de gemeente om niet meer bestuurlijk deel te nemen aan de stichting via de kwaliteitszetel. Zie daarvoor het eerdere bericht dat daarover op de site is geplaatst. Waar in het bestuursreglement nog taken of rollen voor de gemeentelijk vertegenwoordiger stonden beschreven, zijn deze met de nu doorgevoerde aanpassing komen te vervallen. In een later stadium zullen ook de statuten hierop aangepast worden.

Het bestuursreglement is in te zien bij Stichting.