Beleidsplan 2023-2027

Op 16 januari 2024 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. De stichting heeft sinds 1972 vooral uitvoering gegeven aan de instandhouding van de Sint-Elisabethkerk door het plegen van onderhoud en waar nodig ook te restaureren. Dat zal ook de komende jaren nog steeds het geval zijn.

Daarnaast is het de ambitie om het immaterieel erfgoed (de verhalen en geschiedenis van de kerk) en het culureel erfgoed wat daaraan is verbonden, direct te koppelen aan het in stand houden van de monumentale kerk. De verhalen en geschiedenis worden daarbij de komende jaren meer onder de aandacht van het publiek gebracht. Onder meer moet dit leiden tot het aanbrengen van verbeteringen in de presentatie van het binnen de kerkmuren gelegen Domplein en naastgelegen tuinen.

Toekomst en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Stapsgewijs zal gewerkt worden om te komen een groene kerk. Een eerste plan daartoe wordt uitgewerkt en ziet op het plaatsen van zonnepanelen op de platte daken van het kerkgebouw ter hoogte van de Hoofwagt en het Domplein.

Het beleidsplan 2023-2027 is te vinden op deze pagina.