Bestuurswisselingen – december 2023

Aan het einde van 2023 hebben zich enkele bestuurswisselingen voorgedaan. Behalve een benoeming is ook een bestuurslid afgetreden, het aantal bestuursleden blijft daarmee ongewijzigd.

Benoemd: Lambèrt van Genugten

Op 21 december 2023 is Lambèrt van Genugten benoemd tot bestuurslid (als afgevaardigde namens het parochiebestuur). Hoewel met pensioen tot voor kort nog werkzaam als interim-rector. Onderwijs is een rode draad in zijn carrière als leraar, rector en onderwijs-bestuurder. Bij de provincie Noord-Brabant is hij dienstbaar geweest aan de publieke zaak. Actuele maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting als mantelzorger, bestuurslid stichting Erfgoed Maaszicht, het stadsmuseum Grave, de kinderboerderij in Velp en RvT-lid van een koepel van 40 scholen. Het bestuur van de stichting is blij Lambèrt in zijn midden te mogen verwelkomen en hoopt op een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Afgetreden: Pieter van de Ven

Op 31 december 2023 is Pieter van de Ven op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid. Daarmee is een periode van bijna 10 jaar betrokkenheid bij en met de stichting afgesloten; op 1 februari 2024 toegetreden tot het bestuur namens de parochie, de laatste twee jaar als bestuurslid op persoonlijke titel. Ook in deze laatste periode nadrukkelijk in de rol als verbindingsman tussen kerkbestuur en stichting. Pieter is van grote waarde geweest voor de stichting en vooral ook de manier van werken, acties werden meteen opgepakt en afgewerkt, allemaal volgens het gezegde: doen wat je zegt en zeg wat je doet. Zijn inbreng zal dan ook gemist worden. Dank voor de prettige samenwerking, alle goeds voor de toekomst!