Opheffing gemeentelijke kwaliteitszetel

In het stichtingbestuur zijn twee zetels (zogeheten kwaliteitszetels) gereserveerd voor het gemeentebestuur en het kerk-/parochiebestuur.

In 2022 heeft de gemeente Land van Cuijk besloten om afstand te doen van de haar toekomende kwaliteitszetel. Van deze ontwikkeling is eerder ook al verslag gedaan in het Jaarverslag over 2022. De jarenlange relatie die de stichting met de voormalige gemeente Grave had wordt daarmee niet voortgezet door de rechtsopvolger, de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Medio 2023 heeft het gemeentebestuur van Land van Cuijk zijn eerdere besluit schriftelijk bevestigd.

De formele afwikkeling van een en ander zal plaatsvinden bij de eerstkomende aanpassing van de statuten. Die aanpassing vindt tegelijkertijd plaats met andere aanpassingen die nodig zijn vanwege de op 1 juli 2021 inwerkingtreding getreden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr).