Bestuurswisselingen

In de afgelopen tijd hebben enkele wisselingen in het stichtingsbestuur plaatsgevonden.

Jacques van Geest

Op 31 december 2022 is Jacques van Geest op eigen verzoek afgetreden als voorzitter van de stichting. Daarmee kwam een einde aan zijn bestuurlijke betrokkenheid met de stichting die begin 2019 was begonnen. De stichting kijkt terug op een goede samenwerking met Jacques en wenst hem alle goeds voor de toekomst. “Zodra er een vriendenkring in het leven geroepen wordt, mogen jullie mij als eerste lid inschrijven!“, aldus Jacques tijdens zijn laatste bestuursvergadering, daarmee zijn blijvende belangstelling onderstrepend bij het wel en wee van de Sint-Elisabethkerk.

Ben Peters

Eerder in 2022 (18 oktober) beëindigde Ben Peters – eveneens op eigen verzoek – het bestuurslidmaatschap van de stichting beëindigd. “Je kunt niet in een beleidsfunctie bij een stichting zitten, subsidie bij de gemeente aanvragen, terwijl je aan de andere kant bij die zelfde gemeente een rol als lid van de gemeenteraad hebt“, aldus Ben. In de relatief korte periode die Ben deel uitmaakte van het bestuur heeft hij zich een goed ambassadeur getoond, waarvoor een hartelijk ‘dank-je-wel’ niet mag ontbreken.

Peer van de Weem

Na het vertrek van deze twee bestuursleden, heeft de stichting de in Grave woonachtige Peer van de Weem aangezocht als nieuw bestuurslid. Peer, bekend als architect, is daarnaast ook betrokken bij het in Grave actieve kenniscentrum op gebied van cultuur/erfgoed. Na kennismaking met de overige bestuursleden is Peer op 31 januari jl. benoemd. De stichting ziet de samenwerking met Peer met enthousiame en vertrouwen tegemoet.

 

Gezien de ambities voor de komende jaren, waaronder de uitvoering van het SIM-plan 2021-2026, is het bestuur voornemens om te komen tot een verdere personele uitbreiding van het bestuur, o.a. het invullen van de vacature van voorzitter. Ook is uitbreiding van het bestuur gewenst om continuiteit te borgen.