Wijziging bestuursreglement

In de bestuursvergadering van 12 juli 2022 is besloten tot een aanpassing van het bestuursreglement. De aanpassing ziet toe op twee zaken.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) vraagt om een zogeheten belet- en ontstentenisregeling. Met de aanpassing van het bestuursreglement is nu voorzien in een tijdelijke regeling. Een definitieve regeling volgt binnen enkele jaren als gevolg van een wettelijk verplichte aanpassing van de statuten op dit punt.

Daarnaast is in het reglement de instelling van een interne kascontrole-commissie vastgelegd waartoe eerder dit jaar was besloten.

Het bestuursreglement is in te zien bij Stichting.