Jaarverslag – jaarrekening 2021 vastgesteld

In de bestuursvergadering van 17 mei 2022 is het jaarverslag – jaarrekening over 2021 vastgesteld. De financiële resultaten over het verslagjaar zijn als volgt:

  • Saldo exploitatierekening voor en na bestemming: € 411,22 negatief.
  • Het eigen vermogen is met het saldo op de exploitatie gedaald € 83.775,68 naar € 83.364,46.
  • De kasstroom laat over het verslagjaar een toename aan liquide middelen zien van € 46.554,42.
  • Het totaal van eigen vermogen, reserves en voorzieningen is in 2021 toegenomen met € 46.934,20.

Samengevat is de stichting aan het sparen om in 2024 uitvoering te kunnen geven aan het SIM-plan 2021-2026.

De vastgestelde stukken kunnen ingezien en gedownload worden op deze site in de rubriek Stichting > Verantwoording.