1972 – 2022

5 mei 2022 is het exact 50 jaar geleden dat de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave notarieel het licht zag.

Opgericht in de jaren ’70 van de vorige eeuw, een periode die voor de kerk in het teken stond van de grote restauratie die ook een langdurige sluiting betekende voor de kerk vanaf 1971.

De succesvolle restauratie waarbij de stichting een belangrijke rol had, leidde in 1981 tot heropening van de kerk voor de eredienst. Al die tijd vond de parochie hartelijk onderdak in de kapel van blindeninstituut de Wijnberg aan – hoe toepasselijk – de Sint-Elisabethstraat.

De halve kruiskerk met haar karakteristieke spits maakt dat Grave in wijde omtrek en vanuit alle windstreken herkenbaar is. De stad kan niet zonder de kerk én de kerk kan niet zonder de stad. Indachtig dit gegeven blijft de stichting, net als de afgelopen 50 jaar, vol overtuiging werken aan het behoud van de kerk voor de toekomstige generaties.