Herbenoeming bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden waren Bert van de Lockant en Pieter van de Ven aftredend als bestuurslid per 1 januari 2022. Eind 2021 heeft herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar plaatsgevonden.

Bert van de Lockant continueert zijn functie als bestuurslid/2e penningmeester; Pieter van de Ven blijft bestuurder van de stichting op voordracht van het parochiebestuur.