Subsidie gemeente Grave

De gemeente Grave heeft besloten om de stichting voor 2021 een eenmalige subsidie te geven van € 10.000,–. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is de reactie op een daartoe door de stichting in juli 2021 ingediend verzoek.

In de periode tot 2011 was er sprake van een structurele subsidie gekoppeld aan het toen geldende 10 jarig onderhoudsplan. Hoewel de gemeente bereid was om daarna opnieuw een langdurige subsisdierelatie aan te gaan, zijn deze ‘oude afspraken’ door tal van omstandigheden buiten zicht geraakt.

Eerdere pogingen om de afspraken nieuw leven in te blazen leidden niet tot het gewenste resultaat. Met de komst van waarnemend burgemeester Van Asseldonk is de hanschoen opnieuw opgepakt, en met resultaat. Omdat – vanwege de aanstaande gemeentelijke herindeling – het college alleen nog zeggenschap heeft over de uitgaven van de gemeente Grave is er sprake van een eenmalige bijdrage. De afgelopen jaren kunnen niet meer met terugwerkende kracht gecompenseerd worden.

De stichting is het gemeentebestuur en met name burgemeester Van Asseldonk desalniettemin zeer erkentelijk. Zeker nu daarbij ook vanuit de gemeente Grave een warme aanbeveling aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt gedaan om in 2022 nieuwe langjarige afspraken te maken.