2e penningmeester

Met ingang van 5 oktober 2021 vervult Bert van de Lockant de functie van 2e penningmeester. Met deze aanstelling wordt concreet invulling gegeven aan wat daarover in de op 7 juli 2021 vastgestelde WBTR-notitie is vastgelegd: Naast de penningmeester heeft de tweede penningmeester ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.