Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Update 8 juli 2021

In de bestuursvergadering van 7 juli 2021 is de hieronder genoemde notitie vastgesteld. Deze kan ingezien en gedownload worden op de pagina Stichting.

Oorspronkelijk bericht

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur toezicht en rechtspersonen (Wbtr) in werking. De Wbtr heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland, en daarmee dus ook voor de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave.

Doel van de wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het bestuur van de stichting treft voorbereidingen om te komen tot de vaststelling van een notitie. Daarin zal worden aangegeven op welke wijze aan de Wbtr voldaan wordt/voldaan gaat worden.

Zodra de notitie gereed is en vastgesteld, zal deze gepubliceerd worden op deze site.