Herbenoeming bestuurslid

Volgens het rooster van aftreden was Maurice Roefs aftredend als bestuurslid per 1 januari 2021. Herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar heeft plaatsgevonden waarbij hij opnieuw de gecombineerde taak van secretaris/penningmeester op zich zal nemen.

In 2021 vindt naar verwachting uitbreiding van het aantal bestuursleden plaats. Met een aantal kandidaten is inmiddels overleg gevoerd om hun bereidheid te polsen.