Verantwoording 2019

Het bestuur van de stichting heeft op 17 april 2020 de verantwoording en jaarrekening over het jaar 2019 vastgesteld.

Het jaar is afgesloten met een klein positief resultaat; desalniettemin is de totale omvang van de reserves en voorzieningen bij het sluiten van het boekjaar minder groot dan aan het begin ervan.

Reden voor deze teruggang hangt samen met de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van de BRIM 2015-2021 en ook het gevolg is van de brutale diefstal van koper en lood aan de achterzijde van de kerk met een schadepost van meer dan € 27.000,–.

Aan het begin van 2019 heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Jeroen Dulk is afgetreden als voorzitter; hij is opgevolgd door Jacques van Geest. Er wordt gewerkt aan het aantrekken van een of meer nieuwe bestuursleden.

Op 28 maart 2019 is het besluit genomen om verdere uitvoering van het project ‘reconstructie rugwerk Smitsorgel’ en alle hiermee samenhangende opdrachten en activiteiten voor onbepaalde tijd op te schorten en stoelt op de conclusie, dat uitvoering om verschillende redenen op korte termijn niet haalbaar is.

De stukken over 2019 zijn in de rubriek Stichting > Verantwoording in te zien en te downloaden.