Rooster van aftreden

De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat op dit moment bestaat uit vier personen. Artikel 6 van de statuten bepaalt dat er een rooster van aftreden is.
Een nadere uitwerking van deze bepaling is neergelegd in artikel 7 van het bestuursreglement. In de bestuursvergadering van 14 november 2019 is overeenkomstig deze bepaling een nieuw rooster van aftreden vastgesteld.
Dit rooster zorgt voor een betere bestuurlijke continuiteit door de data van aftreden meer in tijd te spreiden.

Het geldende rooster van aftreden is hier in te zien.