Bestuursreglement

Als aanvulling op de statuten is op 26 juni 2019 besloten tot de vaststelling van een bestuursreglement (huishoudelijk reglement).

Het bestuursreglement heeft tot doel de werkwijze van het bestuur van de stichting nader vast te leggen als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Het bestuursreglement is hier in te zien.