Voorzitterswisseling

Jacques van Geest is op 24 januari jl. benoemd tot bestuurslid en voorzitter van de stichting. Hij volgt daarmee Jeroen Dulk op die begin dit jaar aankondigde zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.

Het bestuur van de stichting is verheugd dat de invulling van de ontstane vacature snel heeft kunnen plaatsvinden, temeer daar de nieuwe voorzitter reeds bekend is met de werkzaamheden van de stichting als bestuurslid in de periode juli 2008 – januari 2014. Tijdens het open kennismakingsgesprek is dan ook aangegeven, dat uitgezien wordt naar samenwerking met Jacques van Geest als nieuwe voorzitter.

Het bestuur is zeer erkentelijk voor het werk dat Jeroen Dulk voor de stichting heeft verricht. In de achterliggende vier jaar toonde hij zich een ‘meewerkend voorzitter’ met wie het prettig en goed samenwerken was. Bij het afscheid heeft hij aangegeven de verrichtingen van de stichting met belangstelling te blijven volgen en de stichting hierbij het allerbeste gewenst. Ook de stichting wenst Jeroen alle goeds voor de toekomst.