Herbenoeming bestuursleden

Statutair worden bestuursleden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Een aftredend bestuurslid kan terstond worden herbenoemd.

Voor Jeroen Dulk, Bert van de Lockant en Maurice Roefs geldt 1 januari 2015 als datum van infunctietreding. Dit betekent dat zij per 1 januari 2019 aan een nieuwe periode als bestuurslid beginnen. Het besluit tot herbenoeming is recentelijk genomen.

Pieter van de Ven, bestuurslid op voordracht van het kerkbestuur is eerder dit jaar herbenoemd voor opnieuw een periode van vier (4) jaar ingaande 1 februari 2018.

De kwaliteitszetel welke toekomt aan het gemeentebestuur is nog steeds vacant.