Beleidsplan 2018-2022

24 mei 2018 heeft het bestuur van de stichting een nieuw beleidsplan voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Onderhoud en restauratie zijn en blijven belangrijke pijlers van het beleid gericht op het behoud van de kerk als materieel erfgoed. Behalve dat, is in het beleidsplan de opdracht vastgelegd om ook het aan de kerk verbonden immateriële erfgoed – de verhalen en de geschiedenis van de kerk – te behouden, niet alleen als waarde op zich maar ook als middel dat bijdraagt aan het in stand houden van de kerk.

Het beleidsplan is te vinden op deze pagina.