Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Ook de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave is verplicht te werken volgens de regels van deze verordening.

Vanzelfsprekend hecht de stichting veel waarde aan de bescherming van (uw) persoonsgegevens. Hoe de stichting met persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in de navolgende Privacy verklaring.