Verantwoording 2017

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van 15 maart 2018 de verantwoording en jaarrekening over het jaar 2017 vastgesteld.

De balans is opgemaakt. De verlies- en winstrekening laat een gunstig resultaat zien. De financiële ruimte is gebruikt om de verschillende reserves op te plussen. De stichting moet de komende jaren namelijk nog invulling geven aan een deel van het instandhoudingsplan 2015-2021. Verder is eind 2016 de ambitie uitgesproken om het rugwerk van het monumentale Smitsorgel te reconstrueren. Hiervoor zal de komende jaren gespaard moeten worden. Met het resultaat over 2017 is hierin een mooie stap gezet.

Waar in het verleden de verantwoording zich beperkte tot enkel een financieel verslag, heeft de verantwoording sinds 2016 een breder karakter. De stukken over 2017 zijn in de rubriek Stichting > Verantwoording in te zien en te downloaden.