Werkbezoeken Roermond & Deurne

De afgelopen week hebben twee werkbezoeken plaatsgevonden naar de St.-Christoffel kathedraal (Roermond) en de Sint-Willibrorduskerk (Deurne).

Een ‘hartelijk dank’ is op zijn plaats, want het doel – het ‘ophalen’ van informatie – is zonder meer gelukt. De figuurlijke opbrengst bestaat uit tal van tips and tricks en do’s and dont’s, zoals dat in tegenwoordig Nederlands heet.

Het waren bovenal inspirerende bezoeken en dragen bij aan het vertrouwen dat het Smitsorgel in de Sint-Elisabethkerk weer de klankkleur zal kunnen laten horen uit vroeger tijden.

Om het in sporttermen uit te drukken, is ook duidelijk dat de noodzakelijke reconstructie van het rugwerk,  meer lijkt op het lopen van de vierdaagse dan het trekken van een sprint.  Een goede voorbereiding is nodig. Het te doorlopen traject bestaat uit vlakke en makkelijk te lopen etappes, maar er zullen ook etappes zijn die vragen om meer tijd en doorzettingsvermogen.

Wordt vervolgd.

Op de foto het enkele jaren geleden gerestaureerde Smitsorgel in de kerk van Deurne. Het orgel dateert van 1838 en kan daarmee gezien kan worden als een ‘oudere broer’ van het Smitsorgel in de Sint-Elisabethkerk dat gebouwd is in 1846.