Vestingvisie onderstreept belang Sint-Elisabethkerk

In opdracht van de gemeente Grave heeft Bureau West 8 (Adriaan Geuze) de laatste maanden gewerkt aan het opstellen van een visiedocument voor de toekomstige inrichting van Grave op basis van de historische verdedigingsstructuur. In het recent aan het gemeentebestuur aangeboden document ‘Visie op de vestingstad Grave’ wordt in beelden, woorden en voorstellen echter ook zeer nadrukkelijk het belang van de Sint-Elisabethkerk voor de stad onderstreept. Zoveel zelfs dat gepleit wordt voor het ‘aftoppen’ van de flat van het voormalige verzorgingstehuis Maaszicht.

De navolgende tekst is een citaat uit het visiedocument. Met kracht en eenvoud wordt, ondersteund door onder meer deze fraaie tekening, gepleit om het voor Grave zo beeldbepalende silhouet te herstellen.

‘De entree vanaf de N321 naar Grave toe krijgt aandacht doordat de vesting-werken ook beleefbaar zijn vanuit de auto. Verder onttrekken de vestingwallen de achterliggende bebouwing aan het oog. Enkel de Sint-Elisabethkerk van Grave tekent zich duidelijk af tegen de hemel. De woontoren aan de Oude Haven zal niet meer beeldbepalend zijn door de verlaging van het volume.’

Meer informatie over de vestingvisie is te vinden op de gemeentelijke website.