Werkbezoek Verschueren orgelbouw

Onlangs is een delegatie van het bestuur op werkbezoek geweest bij Verschueren Orgelbouw in Ittervoort.

Tijdens het werkbezoek is gesproken over de voorgenomen reconstructie van het rugwerk van het monumentale Smitsorgel. Reden om juist met Verschueren Orgelbouw hierover een oriënterend gesprek aan te knopen betreft hun jarenlange ervaring met het orgel. Die dateert al van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Meer recent (2015) heeft Verschueren Orgelbouw uitvoering gegeven aan het groot onderhoud.

Na het gesprek op kantoor vond een korte rondleiding plaats in de werkplaats waar met moderne middelen invulling wordt gegeven aan het eeuwenoude ambacht van orgelbouwer.

Het werkbezoek heeft waardevolle informatie opgeleverd. Die informatie wordt de komende tijd gebruikt bij het verder nadenken over en het opstellen van een plan van aanpak als onderlegger voor de ambitie om het rugwerk te reconstrueren. Wordt vervolgd.

 

     

Bij de foto’s:

  1. Johan Zoutendijk (directeur Verschueren Orgelbouw) geeft uitleg bij de opbouw en werking van een orgelpijp;
  2. de intonateur geeft aan de orgelpijpen de juiste klank