Piet Zelissen teruggetreden als bestuurslid

Piet Zelissen heeft zijn taken als bestuurslid van de stichting beëindigd. Zijn besluit daartoe heeft hij juli 2017 kenbaar gemaakt.

Graag had de stichting het anders gezien, gelet op de uitdagingen voor de komende jaren, zoals het voorgenomen herstel van het rugwerk van het Smitsorgel.
De vurige pleidooien, gevoed vanuit zijn grote interesse voor cultuurhistorie zullen daarbij node gemist worden.

Piet had zitting in het bestuur als afgevaardigde namens het gemeentebestuur. Verspreid over twee periodes heeft hij deze rol – deels dus samenvallend met het burgemeesterschap van Grave – gedurende bijna 23 jaar op zich genomen. Het besluit om terug te treden is er dan ook een die groot respect past.

De overige leden van het stichtingsbestuur wensen Piet alle goeds voor de toekomst en zeggen ’tot ziens’ daarmee de wens uitsprekend dat het werk van de stichting zijn aandacht mag blijven hebben.

Met het gemeentebestuur vindt overleg plaats om te kijken op welke wijze de ontstane vacature ingevuld kan worden.