Pastoor Aarden schenkt zijn cadeau aan REG

Hemelvaartsdag 2017 werd in de parochie Heilige Elisabeth stilgestaan bij het 20-jarig priesterschap van pastoor Aarden.

Tevoren had de pastoor laten weten het jubileum op bescheiden wijze te willen vieren. Hij vroeg dan ook niet om persoonlijke cadeaus, maar om een geldelijke bijdrage ten behoeve van een goed doel in de parochie.

Aan het einde van de drukbezochte Hoogmis maakte pastoor Aarden bekend, dat de bijdragen zijn bestemd voor de voorgenomen reconstructie van het rugwerk van het Smitsorgel in de Sint-Elisabethkerk.

Het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave is blij verrast en heeft grote waardering en respect voor dit tegelijkertijd spontane en genereuze gebaar van pastoor Aarden.