Actualisering beleidsplan

De stichting heeft sinds 1972 vooral uitvoering gegeven aan de instandhouding van de kerk door het plegen van onderhoud en waar nodig te restaureren.

De stichting heeft de ambitie om voor de komende jaren de geschiedenis van de Sint-Elisabethkerk te profileren. Daartoe wordt een nieuw beleidsplan voorbereid waarin het immateriële erfgoed (de verhalen en de geschiedenis van de kerk) en het cultureel erfgoed wat daaraan verbonden is, direct te koppelen aan het in stand houden van de kerk.

De eerste aanzet voor het nieuwe beleidsplan is gemaakt. De komende tijd zal het verder uitgewerkt worden tot een definitief beleidsplan dat dan kan dienen als agenda voor de korte, middellange en langere termijn.