Exploitatie 2016 sluit negatief

De voorlopige financiële cijfers over het boekjaar 2016 zijn bekend.

De exploitatierekening sluit met een groot nadelig saldo af. De verklaring hiervoor volgt grotendeels uit de BRIM-werkzaamheden die in de periode augustus – november 2016 zijn uitgevoerd.
Daarbij zijn voor een bedrag van circa 150.000 euro diverse werken verricht, gericht op de instandhouding van de kerk. Hierbij dient gedacht te worden aan het vervangen van leien op een van de daken, herstel van de kleine klokketoren en uitvoering van schilderwerkzaamheden.
Ongeveer de helft van de gemaakte kosten komt voor subsidie van de rijksoverheid in aanmerking, de rest van de kosten is opgevangen door deze ten laste te brengen van de eigen financiele middelen.

Het bestuur van de stichting buigt zich binnenkort over de voorlopige cijfers en neemt vervolgens een besluit tot vaststelling van de Jaarrekening 2016. De jaarrekening is na vaststelling in te zien en te downloaden op deze site bij Stichting > Financiële verantwoording.