Nieuwe collectebussen in kerk voor REG

Enkele weken geleden zijn er in de kerk nieuwe (dubbele) collectebussen geplaatst. Alle giften die in deze bussen worden gedaan komen ten goede aan de werkzaamheden van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave.

De (dubbele) collectebussen bevinden zich ter plaatse van beide ingangen: in de dagkapel aan de Marktzijde en bij de hoofdingang aan het Domplein.

In de dagkapel kan – zie foto hieronder – aan de bijdrage een expliciete bestemming worden gegeven:
– onderhoud en instandhouding van de kerk (linkerbus) en / of
– onderhoud en uitbreiding van het orgel (rechterbus).