Plan voor reconstructie rugwerk orgel

De Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave heeft het voornemen uitgesproken om te komen tot herstel van het in 1886 vergane rugwerk van het uit 1846 stammende F.C. Smits orgel. Het voornemen volgt op de restauratie en het groot onderhoud aan het orgel die de afgelopen maanden voor rekening en risico van de parochie hebben plaatsgevonden.

De komende weken en maanden zal het stichtingsbestuur zijn oor te luisteren leggen bij onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast vinden werkbezoeken plaats naar kerken waar vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd. Deze voorbereidende werkzaamheden vormen de opmaat naar het opstellen en vaststellen van een plan van aanpak waarmee het voornemen omgezet wordt naar concrete actie en realisatie.

Hieronder het persbericht van de parochie, integraal overgenomen door weekblad Arena Lokaal (editie gemeente Grave) – 11 november 2016.