Collecte orgelconcert voor REG

Zondagmiddag 6 november vond in de Sint-Elisabethkerk het orgelconcert plaats als afronding van het groot onderhoud aan het monumentale Smitsorgel uit 1846.
Organist Tommy van Doorn was uitgenodigd om zoveel mogelijk de kleuren van het orgel te ’tonen’ door zeven afwisselende stukken ten gehore te brengen.
Aan het einde van het concert bracht een collecte 373,33 euro op, welk bedrag ten goede is gekomen aan de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave. Het bedrag wordt toegevoegd aan het orgelfonds.

‘Hartelijk dank’ aan al degenen die deze collecte tot een succes hebben gemaakt.