Opdrachtverlening groot onderhoud

13 juni 2016 is aan Van Dinther Bouwbedrijf in Schaijk opdracht verstrekt voor de uitvoering van een plan voor groot onderhoud aan de Sint-Elisabethkerk.

Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 137.500 euro en heeft (samengevat) betrekking op het vervangen van het leiwerk op een van de daken, herstel van de kleine klokkentoren en de uitvoering van schilderwerkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden, waaronder het bouwen van de steiger, worden nog voor de bouwvakantie uitgevoerd. Daarmee kan direct na de bouwvakantie met de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden begonnen worden. Volgens planning nemen de werkzaamheden na de bouwvakantie ongeveer 6-7 weken in beslag.