Opbrengst collecte carnavalsmis voor orgel

Al vele jaren barst het carnavalsgedruis in Grave niet eerder los, dan nadat op gepaste wijze is stilgestaan bij de relatie die het feest heeft met de vastenperiode. Pastoor Aarden ging de feestelijke uitgedoste massa voor in de bijzondere viering op zondag 7 februari 2016.

De collecte die traditiegetrouw tijdens de viering wordt gehouden, krijgt een bijzondere bestemming. Dit keer werd de collecte bij de aanwezigen aanbevolen als bijdrage in het behoud van het monumentale Smitsorgel. De collecte bracht een bedrag van 477,12 euro op. Dit bedrag is ter beschikking gesteld aan de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave.

Iedereen die eraan meegewerkt heeft om de collecte tot een succes te maken, wordt vanaf deze plaats hartelijk bedankt.