Nieuw bestuur Stichting REG per 1 januari 2015

Stichting Restauratie Elisabeth Grave kent per 1 januari 2015 een nieuw bestuur:

Jeroen Dulk, voorzitter
Maurice Roefs, secretaris/penningmeester
Bert van de Lockant, bestuurslid bouwtechnische zaken
Piet Zelissen, bestuurslid namens gemeente
Pieter van de Ven, bestuurslid namens parochie