In weer en wind

Ook in het eerste decennium van de 21e eeuw staat de kerk enkele malen in de steigers.

In fases worden de Zuidgevel (2006), de klokkentoren (2006) en de Westgevel (2010) stevig onder handen genomen. Allemaal elementen die door hun zuidwestelijke ligging het meest onderhevig zijn aan de invloeden van weer en wind. Op tal van plaatsen is dan ook sprake van zichtbare vocht- en waterschade.

Vervanging van natuursteen, het opnieuw voegen van muren en het verrichten van noodzakelijk schilderwerk is dan ook geen overbodige luxe. Behalve deze aan de buitenzijde van de kerk uitgevoerde werkzaamheden, wordt daarnaast in de kerkruimte zelf en boven de gewelven ook nog het nodige onderhoud uitgevoerd.

Uitvoering van de werkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk kost ongeveer € 325.000,–. Voor de financiering kan gebruik gemaakt worden van de Brom-regeling, het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten. Hiermee wordt de helft van de kosten gedekt.

Voor het andere deel staan de parochie en de stichting garant, waarbij ook de gemeente laat zien zich nadrukkelijk medeverantwoordelijk te voelen. Ze laat zich niet onbetuigd en blaast gedurende de looptijd van het plan stevig in de bus met een jaarlijkse bijdrage van bijna € 7.500,– !

De Westgevel van de kerk in de steigers (2010)